0

มือใหม่ควรเริ่มด้วยการออกกำลังกายแบบหนักหรือเบาก่อนดี?

สำหรับผู้ฝึกใหม่ที่ยังไม่มีแนวทางในการลดน้ำหนักอย่างถูกต้อง คำถามที่มักพบคือ มือใหม่เพิ่งเริ่มคุมอาหาร จะออกกำลังกายนานแค่ไหน หนักเท่าไรต่อสัปดาห์ดี

จากการศึกษาของ สถาบัน Cooper สหรัฐอเมริกา ซึ่งทำการศึกษา ผู้หญิงที่ไม่เคยออกกำลังกายมาก่อน หรือ หยุดมาไม่น้อยกว่า 6 เดือนโดยที่ค่าเฉลี่ย มวลกายอยู่ที่ 27-40 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์น้ำหนักตัวเกิน ให้เข้ามารับคำแนะนำการควบคุมอาหารทั่วไป และ มอบหมายให้ออกกำลังกาย แบ่งตามกลุ่มได้ กลุ่มดังนี้

กลุ่ม 1 ออกกำลังกายหนัก200นาที/สัปดาห์

กลุ่ม 2 ออกกำลังกายหนัก150นาที/สัปดาห์

กลุ่ม 3 ที่ออกกำลังกายปานกลาง350นาที/สัปดาห์

กลุ่ม 4 ออกกำลังกายปานกลาง200นาที/สัปดาห์

โดยทั้ง4กลุ่มเริ่มออกกำลังกายจากความหนักปานกลาง 100 นาที/สัปดาห์ ก่อนแล้วจึงค่อยๆปรับความหนักและระยะเวลาให้สัมพันธ์กับที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้การเดินบนลู่เดินในการออกกำลังกาย น้ำหนักตัวและ มวลกายจะถูกวัดเดือนที่ 6 และ 12 ของโปรแกรม

ผลการทดลองพบว่าใน 1 ปี นน.ตัวลดเฉลี่ยอยู่ที่ 6.3 – 8.9 กก. ซึ่งพบว่าความหนักของการออกกำลังกายไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญทางด้านการ ลดนน. แต่หากจำแนกทั้ง 4 กลุ่มโดยใช้ระยะเวลาการออกกำลังกายพบว่า หากแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม โดยที่กลุ่มที่ 1 นั้นมีระยะเวลาการออกกำลังกาย มากกว่าหรือเท่ากับ 200 นาทีรวม/สัปดาห์ และ กลุ่มที่มีระยะเวลาการออกกำลังกายน้อยกว่าหรือเท่ากับ 150 นาทีรวม/สัปดาห์

พบว่ากลุ่มที่ออกกำลังกายมากกว่าหรือเท่ากับ 200 นาทีรวม/สัปดาห์นั้นมีอัตราการลดนน.ที่มากกว่ากลุ่มที่ออกกำลังกาย รวม150นาที/สัปดาห์(แม้ว่าอาจจะออกกำลังกายด้วยความหนักที่หนักกว่า) ดังนั้นผลการศึกษานี้จึงเสนอแนะได้ว่า สำหรับมือใหม่ที่เริ่มคุมอาหารและออกกำลังกาย ให้ตั้งเป้าหมายการออกกำลังกายไว้ที่ อย่างน้อย 150-200นาที/สัปดาห์เป็นหลัก แล้วถึงวางเป้าหมายเรื่องความหนักของการออกกำลังกายเป็นปัจจัยเสริม

ขอขอบคุณข้อมูลจาก: Planforfit

0

Mom’s Fat

Mom's fat

Mom’s fat

ไขมันที่สะสมจากการตั้งครรภ์ เป็นไขมันที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน ดังนั้น พบว่าในช่วง 6 เดือนแรกหลังคลอด จะเป็นช่วงที่ร่างกายเผาผลาญไขมันได้ง่ายและเร็ว พบว่าหากพ้นช่วงเวลานี้ไป หรือคุณแม่บางคนที่ไม่ได้ให้นมลูก จะพบไขมันสะสมจากการตั้งครรภ์มากขึ้น และแม้นเผาผลาญอย่างไร ไขมันก็ไม่ออก และยิ่งไขมันอยู่นานเท่าไร การจะเผาผลาญจัดการกับไขมันส่วนเกินก็ยิ่งทำได้ยากมากขึ้น อย่าปล่อยให้ไขมันส่วนเกินสร้างที่ถาวรในตัวคุณ หากสนใจปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญวันนี้ คลิกที่รูปได้เลยนะคะ