#114 Essential Amino Acid Supplements Increase Muscle Growth

 

#104-b

กรดอะมิโนชนิดจำเป็นช่วยในการสร้างกล้ามเนื้อ

            เคล็ดลับในการทานโปรตีนเสริมมีมายาวนานเกือบสามพันปี นับตั้งแต่สมัยกรีก ซึ่งนักกีฬาจะทานเนื้อสัตว์เป็นปริมาณมากเพื่อสร้างกล้ามเนื้อและความอึดทนของร่างกาย แต่การประสิทธิภาพของโปรตีนเสริมเพิ่งจะได้รับการยอมรับจากนักโภชนาการเพียงไม่กี่ปีมานี่เอง มีการวิจัยพบว่า การทานโปรตีนเสริมก่อนหรือหลังออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งช่วยเพิ่มอัตราการสร้างโปรตีนกล้ามเนื้อของร่างกายได้ นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเท็กซัสพบว่า การเสริมด้วยกรดอะมิโนชนิดจำเป็นนั้นสามารถกระตุ้นการสร้างกล้ามเนื้อได้มากกว่าการเสริมด้วยกรดอะมิโนชนิดไม่จำป็น และนักวิจัยชาวอังกฤษพบว่า คนที่ออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งนั้นต้องการโปรตีน วันละ 1.5 กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมก็เพียงพอแล้วแต่เวลาที่รับประทานมีความสำคัญต่อการสร้างกล้ามเนื้ออย่างมาก มีข้อสรุปจากงานวิจัยใหม่ๆมากกว่าสิบงานวิจัยบ่งชี้ว่า นักกีฬาควรรับประทานกรดอะมิโนชนิดจำเป็นก่อนเล่นเวทหรือหลังเล่นเวททันที เพื่อจะช่วยเร่งการฟื้นฟูกล้ามเนื้อหลังออกกำลังกายและเร่งอัตราการเติบโตของกล้ามเนื้อ (Am. J. Physiol. Endocrinol. Metab., 283: E648-E657,2002)

#104-a

ขอบคุณข้อมูลจากหนังสือ Fitness Rx

ขอบคุณผู้แปลโดยแพทย์หญิง อรกมล อินกองงาม

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s