0

เคล็ดลับของธัญญ่า (Tanya’s Secret Core Workout)

เคล็ดลับการออกกำลังกายของ ธัญญ่า (ธัญญาเรศ เองตระกูล)
จากนิตยสาร Women’s Health สิงหาคม 2556

Alternating Superman, Lying Triceps Extension, Skater Lunge, Trunk Twist, Spider-man Plank