0

Breast Thermography

Breast Thermography

Breast Thermography

มะเร็งเต้านม ภัยคุกคามของสตรีทุกคน สามารถรักษาให้หายขาดได้ถึง 95% ถ้าตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มต้น คุณผู้หญิงหลายคนไม่อยากตรวจมะเร็งเต้านม เพราะกลัวเจ็บ ไม่อยากสัมผัสกับรังสีเอ็กซเรย์

เทคโนโลยีใหม่ในการตรวจคัดกรองหาต้นตอของมะเร็งเต้านม ที่เริ่มก่อตัวขึ้นมาเพียงเล็กน้อย เนื่องด้วยเครื่องจะจับระดับอุณหภูมิของเนื้อเยื่อ หากเริ่มมีการก่อตัวของเซลมะเร็งจะมีหลอดเลือดขยายตัวที่จุดนั้น

  • เทคโนโลยีแสงอินฟราเรด ไม่สัมผัสต่อรังสี
  • ไม่ต้องบีบเนื้อเต้านม
  • ไม่เจ็บ
  • เหมาะกับสตรี ทุกๆ วัย