0

Vitamin D reduces risk of Multiple Sclerosis

8

วิตามินดี ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง

วิตามินดี ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็งหรือเรียกสั้นๆ ว่าโรคเอ็มเอส นั้นเป็นภาวะความบกพร่องของภูมิคุ้มกันที่เข้าจู่โจมการทำงานของระบบประสาทส่วนกลาง (ภูมิคุ้มกันของร่างกายทำลายตนเอง) มักจะพบในกลุ่มคนอายุน้อย และทำให้เกิดภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรง เคลื่อนไหวร่างกายได้ไม่สะดวก มีปัญหาในการพูด ปวดตามร่างกาย และมักเกิดภาวะซึมเศร้าตามมา ในสหรัฐอเมริกาพบผู้ป่วยโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็งมากถึง 350,000 ราย และมากกว่า 2,000,000 รายทั่วโลก  โดยมีอุบัติการณ์การเกิดโรคชุกอยู่ในบริเวณประเทศที่ใกล้ขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาดพบว่าปริมาณวิตามินดีในร่างกายมีผลต่อการเกิดโรคเอ็มเอสนี้ และเป็นที่ทราบกันว่าแสงอาทิตย์ก็มีหน้าที่สำคัญที่สุดในการสร้างวิตามินดีในร่างกาย ดังนั้น ประชากรที่อาศัยอยู่ในประเทศแถบขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้นั้น มักจะได้รับแสงอาทิตย์น้อยมากในช่วงฤดูหนาว จึงสันนิษฐานได้ว่า ระดับวิตามินดีและการได้รับแสงอาทิตย์นั้นอาจมีผลต่อการเกิดโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็งก็เป็นได้

Continue reading