0

เพิ่มคุณภาพของกระดูกหลังหมดประจำเดือนด้วยวิตามินเค

Menopause-Heart-Disease.jpg
วิตามินเค (มีนาเตตตีโนน) เป็นปัจจัยหลักในการทำให้เลือดแข็งตัว แต่ในขณะเดียวกันก็สามารถช่วยกระตุ้นโปรตีนถึง 3 ชนิดในการสร้างกระดูกที่มีคุณภาพ

Continue reading

0

เมื่อโรคาตามมาพร้อมนวัตกรรม

iStock_tech-neck-3x2

ในขณะที่เทคโนโลยีต่างๆ รอบตัวเรากำลังนำพาเหล่ามนุษยชาติก้าวสู่ยุคสมองกลนั้น ในเวลาเดียวกัน เทคโนโลยีก็ได้พาเอาโรคต่างๆ ตามมากับการเล่นโทรศัพท์และการพิมพ์ข้อความผ่านแบล็กเบอร์รี่ สปาต่างๆ ทั่วสหรัฐฯ ต่างก็เตรียมพร้อมกับปัญหาเหล่านี้ด้วยการนำเสนอคอร์สบำบัดแบบพิเศษตามสาเหตุและลักษณะอาการปวดของลูกค้า Continue reading

0

Olive oil cuts cancer-causing chemicals

ลดโอกาสการเกิดมะเร็งได้ง่ายๆ ด้วยน้ำมันมะกอก

ทุกวันนี้ ตลอดชีวิตของผู้หญิงมีโอกาสเกิดโรคมะเร็งได้ 1 ใน 3 ซึ่งสวนทางกับอัตราการเกิดโรคหัวใจที่ลดต่ำลง อัตราการเกิดโรคมะเร็งนั้นยังคงเส้นคงวาอยู่เช่นนี้มามากกว่า 40 ปีแล้ว สตรีเพศสามารถลดวามเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งได้โดยการเลือกทานอาหารสุภาพ เช่น ผัก, ผลไม้, ธัญญพืช และปลา อีกทั้งควรลดการบริโภคอาหารประเภทแป้งขัดสี และเนื้อแดง หลีกเลี่ยงไขมันอิ่มตัวด้วยการบริโภคน้ำมันมะกอกนั้นก็เป็นอีกหนึ่งกลยุทธเด็ดในการป้องกันมะเร็ง ล่าสุดนักวิจัยชาวเดนมาร์คค้นพบว่า การบริโภคน้ำมันมะกอก 1 ออนซ์ต่อวัน สามารลดปริมาณสารอนุมูลอิสระที่อาจก่อให้เกิดมะเร็งได้ สารอนุมูลอิสระเหล่านี้มีความเกี่ยวพันกันอย่างลึกซึ้งกับกระบวนการทางเคมีที่ทำให้ดีเอ็นเอในเซลล์ถูกทำลาย, ผนังเซลล์สลายตัว, เกิดกระบวนการชราภาพ, การทำงานของระบบภูมิคุ้มกันโรคลดลง ส่งผลต่อเนื่องไปจนเกิดเป็นโรคมะเร็งและโรคหัวใจ ความลับของนำมันมะกอกที่ช่วยลดการเกิดมะเร็งนั้นคือกรดไขมันไม่อิ่มตัวโมเลกุลเดียวและกรดโอเลอิก ซึ่งสามารถลดการทำลายเซลล์ลงได้ นั่นเอง

4

Olive oil cuts cancer-causing chemicals

The average woman has a one in three chance of developing cancer during her lifetime. While heart disease rates have tumbled, cancer rates have remained stable for more than 40 years. Woman may reduce the risk of cancer by eating healthier food such as fruits, vegetable, cereals, whole grain foods and fish, while reducing the intake of refine carbohydrate and red meat. Replacing saturated fat with olive oil may be a good strategy for prevent cancer. Danish researcher found that consuming just one ounce of olive oil per day reduced the levels of cancer-causing free radicals. Free radicals are highly reactive chemicals linked to DNA damage, cell membrane breakdown, aging, immune system suppression, cancer and heart disease. The anticancer actions of olive oil may relate to the ability of its monounsaturated fatty acid, oleic acid, to prevent cancer cell development by reducing DNA damage. (Federation American Societies Experimental Biology Journal, 21 : 4552, 2007)

FITNESS Rx

0

Exercise enhance genes

การออกกำลังกาย ช่วยปรับปรุงระบบการถ่ายทอดทางพันธุกรรมในร่างกายให้ดีขึ้นได้

egg-02

เราต่างก็ทราบกันเป็นอย่างดีมาตลอดว่าการออกกำลังกายนั้นช่วยทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง และมีรูปร่างที่ดี แต่กลับยังไม่มีการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนว่าการออกกำลังกายส่งผลต่อการทำงานในระดับดีเอ็นเออย่างไร ปัจจุบันมีการศึกษาจากสถาบันวิจัยคาโรลินส์ก้า ประเทศสวีเดน ที่ริเริ่มศึกษาถึงความเชื่อมโยงอันลี้ลับระหว่างการออกกำลังกายและการกระตุ้นการทำงานของเซลล์ถ่ายทอดพันธุกรรม

Continue reading