0

โรคกระดูกพรุน (Osteoporosis)

นพ.สมบูรณ์ รุ่งพรชัย ได้ไปให้ความรู้เกี่ยวกับโรคกระดูกพรุน ที่ Grand Hyatt Erawan เมื่อวันที่ 19.07.56 จัดโดย Amway — at Grand Hyatt Erawan Bangkok.

0

Know Your Pain

fighting office syndrome

Boots ประเทศไทย ได้เชิญ นพ. สมบูรณ์ รุ่งพรชัย ไปให้ความรู้และการป้องกัน เพื่อดูแลตัวเอง เกี่ยวกับ Office Syndrome ที่ Central World เมื่อวันที่ 18.07.56

Continue reading

0

VIP visitor 17 July 2013

ABSMEDiQ ได้ต้อนรับ พญ. พัชรนันท์ ศรีพัฒนวัชร์ พญ. ภคนี คงพานิช นพ. กันตพงศ์ พลอยดนัย นพ. นภสิทธิ์ วีรสมัย และคุณเชี่ยวชาญ เลิศเอกบุรุษ เมื่อวันที่ 17.07.56 คุณหมอได้ทดลองการออกกำลังกายในห้อง High Altitude, Pilates, Ball Bike และได้ Observe ห้อง Compounding ยา ฯลฯ ขอบคุณนะค่ะที่ได้ให้เกียรติเข้ามาเยี่ยมชม และวางแผนมาเป็นลูกค้าของ ABSMEDiQ ค่ะ