0

โรคกระดูกพรุนคือ? (Osteoporosis)

โรคกระดูกพรุน (Osteoporosis)  กลายเป็นปัญหาสาธารณสุขอันดั­บ 2 ของโลก
– สถิติทั่วโลก ทุก 3 วินาที จะมีคนกระดูกหัก
– ทุก 22 วินาที จะมีคนกระดูกสันหลังหัก
– กว่า 1.6 ล้านครั้งต่อปี มีคนกระดูกสะโพกหัก ฯลฯ Continue reading