#107 Seeing red harm your body

อารมณ์ร้าย ทำลายสุขภาพ

Angry-boy.jpg

นายแพทย์ เรย์ฟอร์ด วิลเลี่ยมส์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาและจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ดุ๊ก และผู้เขียนร่วมในหนังสือ “ฆ่าความโกรธ” ได้อธิบายผลของความโกรธเอาไว้ว่า “ในเวลาที่ความโกรธเกรี้ยวพุ่งทะลุปรอท ฮอร์โมนอะดรีนาลีนและคอร์ติซอลนั้นจะหลั่งไปทั่วร่างกาย เป็นเหตุให้ความดันโลหิตพุ่งสูงทะลุเป้า, หัวใจเต้นรัว และทำให้ปริมาณน้ำตาลในกระแสเลือดพุ่งสูงขึ้น ซึ่งจะทำให้หัวใจของคุณต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อที่จะควมคุมอาการทุกอย่างให้กลับมาเป็นปกติ ดังนั้น หากคุณอยู่ในกลุ่มที่อารมณ์ปรี๊ดทะลุปรอทได้ง่ายๆ แล้วล่ะก็ แน่นอนว่าหัวใจของคุณจะย่ำแย่ลงในระยะยาว เนื่องจากต้องแบกภาระในการควบคุมความดันโลหิต อีกทั้งหลอดเลือดแดงยังเสื่อมสภาพเร็วขึ้นและเกิดความเสี่ยงต่อการอุดตันในหลอดเลือดสูงขึ้น”

เมื่อกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจเกิดความโกรธขึ้นมา ความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหัวใจวายเฉียบพลันของพวกเขาจะยิ่งไต่ระดับจนสูงขึ้นอย่างน่ากลัวภายในเวลาเพียง 2 ชั่วโมง มีผลการวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารสมาคมแพทย์โรคหัวใจภาคพื้นยุโรป ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2015 ได้สำรวจกลุ่มผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดกว่า 313 รายที่มีอุปนิสัยโมโหง่าย พบว่าในเวลา 2 ชั่วโมงนับจากจุดระเบิดอารมณ์นั้น ผู้ที่มีอารมณ์โกรธจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหัวใจวายเฉียบพลันสูงกว่าผู้ป่วยที่มีพื้นอารมณ์ปรกติถึง 8.5 เท่า

การศึกษาแบบรวบยอดผลการวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารสมาคมแพทย์โรคหัวใจภาคพื้นยุโรปฉบับปี 2014นั้น ได้กล่าวถึงงานวิจัย 9 ชิ้น ซึ่งรวบรวมกลุ่มตัวอย่างกว่า 6,400 ราย พบว่าภายใน 2 ชั่วโมงหลังจากที่คุณระเบิดอารมณ์โกรธออกไปนั้น โอกาสในการเกิดปัญหาของเส้นเลือดในสมองและการเกิดหัวใจเต้นผิดปกติจะสูงขึ้นกว่าปกติมาก

อีกทั้งความรุนแรงของอารมณ์โกรธนั้นมีความสัมพันธ์กับลักษณะนิสัยในการใช้ชีวิตด้วย เช่นการสูบบุหรี่ ความผิดปกติในการนอนหลับ อ้างอิงจากงานวิจัยมากมาย เช่นงานวิจัยปี 2005 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการวิจัยกว่า 4,700 คน ได้ถูกตีพิมพ์ในวารสารการวิจัยกลุ่มโรคทางกายที่ส่งผลมาจากสภาพจิตใจ

Seeing red harm your body (4).JPG

ขอบคุณข้อมูล นิตยสาร Experion Life

ขอบคุณผู้แปล  คุณอารีรักษ์ ฤดีสถิต

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s