#106 Resistance training, Foundation of youth

การออกกำลังกายแบบออกแรงต้านคือน้ำพุแห่งความอ่อนเยาว์ในตำนานจริงหรือ?

Resistance-Training-for-Diabetics

เป็นที่รับรู้โดยทั่วกันว่ากระบวนการแก่ชราของคนเรานั้น เริ่มจากการที่เนื้อเยื่อและโครงสร้างต่างๆ ของร่างกายเสื่อมสลายลงวันละเล็กวันละน้อย และเริ่มส่งผลต่อการทำกิจวัตรประจำวันต่างๆ ดังเช่นงานวิจัยที่ตีพิมพ์ลงในวารสารงานวิจัยเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของร่างกายและปัจจัยแวดล้อม ที่มีใจความว่า ภาวะการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อโครงสร้างร่างกายเมื่ออายุมากขึ้น ไม่ใช่ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อกระบวนการแก่ชราของร่างกาย โดยผู้ทำวิจัยได้ออกแบบการวัดผลของการออกกำลังกายแบบออกแรงต้านที่มีต่อระดับฮอร์โมนและคุณภาพของโมเลกุลต่างๆ ในกลุ่มคนอายุน้อย และกลุ่มคนสูงอายุ โดยจะมีการเก็บเลือดและตัวอย่างต่างๆ ก่อนเริ่มทำวิจัยไว้เป็นตัวเปรียบเทียบ

โปรแกรมการออกกำลังกายของกลุ่มตัวอย่างนั้น จะประกอบด้วยการออกกำลังกายทั้งหมด 10 ครั้งซ้ำกัน 3 ชุด โดยเล่นประมาณ 80% ของการออกแรงสูงสุดของกล้ามเนื้ออย่างถูกต้อง 1 ครั้ง (80% ของ 1 RM) โดยเล่นตามท่าต่างๆ ดังนี้ สมิทสควอช, เลค เพรส และเลค เอ็กซ์เทนชั่น โดยกลุ่มตัวอย่างจะถูกเก็บตัวอย่างเลือดและกล้ามเนื้อ ณ เวลา 5 นาที และ 24 ชั่วโมงหลังออกกำลังกาย พบว่าในกลุ่มตัวอย่างเพศชายที่มีอายุน้อย มีปริมาณไอจีเอฟ วัน สูงขึ้นมากกว่ากลุ่มคนสูงอายุอย่างชัดเจนในทุกช่วงเวลา (ไอจีเอฟ วัน คือฮอร์โมนที่เกี่ยวพันกับการสร้างกล้ามเนื้อของร่างกาย) ในขณะเดียวกัน การเก็บตัวอย่างจากกลุ่มคนสูงอายุนั้นพบว่ามีปริมาณของยีนส์ ที่ส่งผลต่อการเสื่อมของกล้ามเนื้อมากกว่ากลุ่มคนอายุน้อย ซึ่งเป็นเรื่องปกติของกลุ่มคนสูงอายุ แต่อย่างไรก็ตาม หลังการออกำลังกาย 24 ชั่วโมง พบว่าปริมาณของไอจีเอฟ วันในกลุ่มคนสูงอายุนั้นเพิ่มสูงขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ กลุ่มผู้ทำวิจัยมีความหวังว่า การศึกษาค้นคว้าวิจัยเพิ่มเติมจะช่วยสร้างความเข้าใจในการออกกำลังกายแบบมีแรงต้าน และอาจนำไปสู่การพัฒนารูปแบบการออกกำลังกาย ให้สามารถเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้เทรน และทำให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสุภาพมีความเข้าใจในสรีระวิทยาของกล้ามเนื้อระหว่างการออกกำลังกายของกลุ่มผู้สูงอายุมากขึ้น

เจด ทีต้า ผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมชาติบำบัด, ผู้ได้ประกาศนียบัตรจากสมาคมความแข็งแกร่งของร่างกายและปัจจัยแวดล้อม และผู้บริหารร่วมของเมตาบอลิค เอ็ฟเฟค แห่งเมือง วินสตันท์ – ซาเล็ม รัฐนอร์ทแคโรไลน่า ได้ให้คำแนะนำว่า แนวคิดเกี่ยวกับการออกกำลังกายนี้ได้มีการนำมาประยุกต์ใช้ในกลุ่มคนออกกำลังกายแล้ว “ ผลการศึกษาที่แสดงว่าระดับโกรธฮอร์โมนที่ลดลงในกลุ่มคนสูงอายุอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับการแก่ชราอย่างที่พวกเราเคยคิด น้ำพุแห่งความอ่อนเยาว์ตามตำนานอาจซ่อนตัวอยู่ใต้หลักการการออกกำลังกายแบบเวท เทรนนิ่ง ซึ่งหากสามารถเล่นเวท เทรนนิ่งได้อย่างถูกต้องแล้ว ก็จะได้ออกกำลังกายแบบใช้อ็อกซิเจนไปในตัวอีกด้วย ดังนั้น การเริ่มเล่นเวท เทรนนิ่งเพื่อเพิ่มการสร้างกล้ามเนื้อและฮอร์โมนตั้งแต่วันนี้ คือการค้นพบน้ำพุแห่งความเยาว์วัยที่แท้จริงอย่างแน่นอน

Resistance trainging,fountain of youth

ขอบคุณข้อมูล นิตยสาร Fitness Journal

ขอบคุณผู้แปล คุณอารีรักษ์ ฤดีสถิต

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s