เพิ่มคุณภาพของกระดูกหลังหมดประจำเดือนด้วยวิตามินเค

Menopause-Heart-Disease.jpg
วิตามินเค (มีนาเตตตีโนน) เป็นปัจจัยหลักในการทำให้เลือดแข็งตัว แต่ในขณะเดียวกันก็สามารถช่วยกระตุ้นโปรตีนถึง 3 ชนิดในการสร้างกระดูกที่มีคุณภาพ

สตรีที่ได้รับวิตามินเคต่ำนั้นมักจะพบว่ามีมวลกระดูกที่บางและมีปัญหากระดูกหักได้ง่ายกว่ากลุ่มที่ได้รับวิตามินเคสูง นักวิทยาศาสตร์หลายท่านจากญี่ปุ่นและงานวิจัยมากมายชี้ให้เห็นว่าการได้รับวิตามินเคจะช่วยป้องกันการหักของกระดูกสันหลังได้, เพิ่มความแข็งแรงของโครงสร้างกระดูก แต่ไม่ได้ช่วยเพิ่มความหนาแน่นของมวลกระดูกแต่อย่างใด ในการศึกษาชิ้นอื่นๆ พบว่า สตรีจะมีค่าความหนาแน่นของมวลกระดูกเพิ่มขึ้นหลังเริ่มรับประทานวิตามินดีและเคร่วมกันประมาณ 2 ปี ซึ่งอาหารที่เป็นแหล่งของวิตามินเคได้แก่ ผักโขม, กะหล่ำดาว, บล็อกโคลี่, ตับ, หน่อไม้ฝรั่ง และน้ำมันถั่วเหลือง โดยเฉพาะผักโขมที่ปรุงสุกแล้วจะมีวิตามินเคมากกว่าผักโขมสด และแน่นอนว่าวิตามินเคจะสามารถทำงานได้ดีที่สุดเมื่อทำงานร่วมกับวิตามินดี ซึ่งวิตามินเคนั้น มีทั้งหมดสองรูปแบบคือวิตามินเคหนึ่งและวิตามินเคสอง ทั้งสองตัวเป็นตัวช่วยสำคัญในการเพิ่มความแข็งแกร่งของกระดูกในร่างกาย

Vitamin K improve bone quality in postmenopausal women

Vitamin K (menatetrenone) is mainly involved in blood clotting, but it activates at least three proteins involved in bone health. Women with low intakes of vitamin K have more fractures and lower bone mass than women with high intakes. Japanese scientists, in a review of literature, concluded that vitamin K supplements prevent spinal fractures, but have no effect on bone density. The vitamin strengthens the structure of bone without increasing its density. In other studies, women who took vitamin K and D supplements showed increased bone density after two years. Good sources of vitamin K include spinach, Brussels sprouts, broccoli, liver, asparagus and soy bean oil. Cooked spinach has more vitamin K than raw spinach. Vitamin K strengthens bone best when taken with vitamin D. The two forms of vitamin K (I,e., K1 and K2) are effective for increasing bone strength. (Nutrition Reviews, 64: 509-517, 2006)

ขอบคุณข้อมูลจากนิตยสาร Fitness RX 2007

ขอบคุณผู้แปล คุณ อารีรักษ์ ฤดีสถิต

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s