Exercise enhance genes

การออกกำลังกาย ช่วยปรับปรุงระบบการถ่ายทอดทางพันธุกรรมในร่างกายให้ดีขึ้นได้

egg-02

เราต่างก็ทราบกันเป็นอย่างดีมาตลอดว่าการออกกำลังกายนั้นช่วยทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง และมีรูปร่างที่ดี แต่กลับยังไม่มีการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนว่าการออกกำลังกายส่งผลต่อการทำงานในระดับดีเอ็นเออย่างไร ปัจจุบันมีการศึกษาจากสถาบันวิจัยคาโรลินส์ก้า ประเทศสวีเดน ที่ริเริ่มศึกษาถึงความเชื่อมโยงอันลี้ลับระหว่างการออกกำลังกายและการกระตุ้นการทำงานของเซลล์ถ่ายทอดพันธุกรรม

สำหรับรายละเอียดงานวิจัยนั้น ผู้เข้าร่วมวิจัยทั้งเพศชายและหญิงร่วม  23 คน ได้ปั่นจักรยานฟิตเนสด้วยขาข้างเดียว ส่วนขาอีกข้างนั้นเป็นตัวยืนรักษาสมดุลเท่านั้น ปั่นเป็นระยะเวลา 45 นาที ทำ 4 ครั้งต่อสัปดาห์ ติดต่อกัน 3 เดือน หลังจากนั้นนักวิจัยได้ตัดชิ้นกล้ามเนื้อจากขาทั้งสองข้างทั้งก่อนและหลังการร่วมโปรแกรมออกกำลังกายไปตรวจ พบว่าความคงทนของกล้ามเนื้อข้างที่ใช้ปั่นจักรยานดีขึ้น และยังมีการเปลี่ยนแปลงของชุดข้อมูลพันธุกรรมในเซลล์กล้ามเนื้อมากถึง 5,000 คู่

นี่คือจุดสำคัญที่เปลี่ยนแปลงองค์ความรู้ชีววิทยาทางพันธุศาสตร์ ว่าการออกกำลังกายส่งผลต่อกระบวนการเมททิลเลชั่น (กระบวนการทางเคมีที่สำคัญอย่างยิ่งยวดต่อการควบคุมการสังเคราะห์โปรตีนและดีเอ็นเอของเซลล์ทั่วร่างกาย) แน่นอนว่ากระบวนการนี้มีผลต่อระบบการทำงานของร่างกายนับร้อยนับพันอย่าง หากระบบพันธุกรรมในร่างกายของเราดีขึ้น ก็จะส่งผลให้การออกกำลังกายของเรา ช่วยปรับปรุงระบบการหลั่งอิซูลินและระบบต้านการอักเสบของร่างกายได้ดีขึ้นเช่นกัน

นายแพทย์คาลล์ โจฮาน ซันเบิร์ค ผู้ค้นคว้าวิจัยได้ให้ความเห็นทิ้งท้ายไว้ในผลงานว่า “การศึกษานี้ที่จริงมีการรวบรวมตัวอย่างที่หลากหลาย เช่น กลุ่มผู้ป่วยเบาหวานชนิด 2 , กลุ่มผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ ซึ่งมีความสามารถในการทำกิจกรรมต่างๆแตกต่างกัน  แน่นอนว่าผลการวิจัยชิ้นนี้จะส่งผลต่อการวางแผนการออกกำลังกายของมนุษย์เรา ไปสู่ระดับการออกแบบการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับลักษณะของรหัสพันธุกรรมแต่ละคนเลยทีเดียว”

eeg-fw

ขอบคุณข้อมูลจากนิตยสาร Experian life
ขอบคุณผู้แปล คุณอารีรักษ์ ฤดีสถิต

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s